Podstawy finansów publicznych w praktyce

ZAPRASZAMY NA KURS „Podstawy finansów publicznych w praktyce”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Podstawy finansów publicznych w praktyce

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Podstawowe zasady systemu finansów publicznych w praktyce.
 2. Obowiązujące akty prawne dotyczące finansów publicznych.
 3. Wybrane pojęcia z zakresu finansów publicznych.
 4. Budżet oraz zasady budżetowe.
 5. Jednostki sektora finansów publicznych.
 6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Finanse publiczne to całokształt działań, których zadaniem jest przygotowywanie i rozdysponowanie środków niezbędnych do realizacji inwestycji publicznych. Ich celem jest również nadzorowanie ww. mechanizmów, tak aby zarządzanie posiadanymi aktywami było realizowane w przejrzysty sposób.

Jak zrozumieć finanse publiczne?

Jedną z form zapoznania się z mechanizmami obejmującymi finanse publiczne jest tematyczny kurs przeprowadzany w wygodnym dla słuchaczy trybie nauczania zdalnego i przy użyciu platformy Moodle. Jego celem jest dogłębne zapoznanie się z tematyką realizowanych zajęć, a także uporządkowanie całej, udostępnionej w ich trakcie zawartości merytorycznej. Będzie ona dostępna po zalogowaniu się na ww. platformę. Kurs z finansów publicznych zakończony jest egzaminem, który ma formę merytorycznego quizu online.

Osoby, które ukończą kurs, będą znać podstawy finansów publicznych oraz mechanizmy umożliwiające zarządzanie nimi. Co więcej, otrzymają podpisane przez dyrektora placówki zaświadczenie o jego zakończeniu. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, a konkretnie – z rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 roku.

Ile kosztuje kurs? Jedynym kosztem ponoszonym przez słuchacza jest opłata w wysokości 380 złotych netto. Do kwoty tej dolicza się 23% podatku VAT, ale tylko wówczas, gdy kurs nie jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych. Osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach powinny wnieść ww. opłatę na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o. Numer rachunku (prowadzonego przez Santander Bank Polska SA) to 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Jak zgłosić się na kurs z finansów publicznych? W tym celu należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie Instytutu.

 1. Jeśli zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem instytucji zewnętrznych lub jest finansowane ze środków publicznych, konieczne jest podpisanie papierowego dokumentu, zeskanowanie i przesłanie go na wskazany adres mailowy.

 2. Jeśli zgłoszenie jest wysyłane indywidualnie (osoby prywatne), wystarczy jedynie przesłać niniejszy dokument w formie elektronicznej. Indywidualne zgłoszenie elektroniczne nie wymaga podpisu.

Adresem mailowym właściwym do korespondencji jest dokumenty@spe.edu.pl.

Po zatwierdzeniu przelewu i przesłaniu formularza użytkownik otrzymuje dostęp do narzędzia webowego Moodle, za pomocą którego może korzystać ze wszystkich dostępnych materiałów. Aplikacja umożliwia nieograniczony dostęp do treści przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu słuchacz kursu Podstawy Finansów Publicznych może korzystać z nich w dowolnym momencie.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!