Podstawy kosztorysowania IX edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Podstawy kosztorysowania IX edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Podstawy kosztorysowania IX edycja

w okresie od 18.10.2021 r. do 25.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Przeznaczenie kosztorysu w procesie budowlanym – stan prawny, cele i funkcje, rodzaje kosztorysów, podstawowe pojęcia i definicje.
 2. Podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, podstawy techniczno-rzeczowe, dokumentacja projektowa.
 3. Przedmiar robót – ogólne zasady przedmiarowania robót, Specyfikacja Techniczna, założenia wyjściowe do kosztorysu i dane wyjściowe. Podstawy rzeczowe kalkulacji.
 4. Normowanie robót – budowa norm kosztorysowych, analizy indywidualne, wykaz katalogów – źródło jednostkowych norm nakładów rzeczowych.
 5. Źródła informacji o cenach czynników produkcji budowlanej i cenach jednostkowych robót budowlanych.
 6. Dokumentacja kosztorysowa. Forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej.
 7. Obmiarowanie robót oraz rozliczanie.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 480 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!