Polisensoryczne wspomaganie rozwoju dziecka

ZAPRASZAMY NA KURS „Polisensoryczne wspomaganie rozwoju dziecka”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Polisensoryczne wspomaganie rozwoju dziecka

w okresie od 02.03.2023 r. do 02.05.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 lutego 2023 r.

Program kursu:

1. Rola i znaczenie zmysłów. Piramida zmysłów. Integracja sensoryczna.
2. Rola i znaczenie odruchów dla rozwoju dziecka. Odruchy a zmysły.
3. Charakterystyka głównych kanałów percepcji: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-dotykowego.
4. Preferencje sensoryczne w klasie. Diagnozowanie stylu uczenia się dziecka. Rozwijanie umiejętności świadomego dostosowania swojego języka, mowy ciała, metod nauczania, pomocy naukowych, itd. do potrzeb i stylu uczenia się dziecka/grupy.
5. Wskazania do pracy z uczniem o silnej modalności wzrokowej, słuchowej, kinestetycznej. Pomoc dla dziecka o słabo rozwiniętym kanale wzrokowym, słuchowym lub kinestetycznym.
6. Przykłady metod uczenia polisensorycznego (wielozmysłowego): METODA DOBREGO STARTU, METODA MARII MONTESSORI, METODA WARNKEGO, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, METODA OWIDIUSZA DECROLY, METODA OŚRODKÓW PRACY MARII GRZEGORZEWSKIEJ.
7. Polisensoryczne wspomaganie rozwoju dziecka. Ćwiczenia i zabawy doskonalące poszczególne kanały percepcji w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!