Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli XIII edycja

 

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie dla szkół i przedszkoli pod nazwą

Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli XIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 2 października 2023 r. do 15 lutego 2024 r. Szkoły/Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych oraz aktywności artystycznej dzieci i młodzieży, poprzez popularyzowanie różnych form plastycznych.
 2. Szkoły/Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu „Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli”:

 1. „Szkoła/Przedszkole dla Niepodległej” – przygotowanie plakatu na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie, w ramach tygodnia „Polska Złota Jesień” ogólnoszkolnego/ogólnoprzedszkolnego konkursu na przygotowanie prac plastycznych pt. Jesienny spacer. Zwycięzcę wyłonią uczniowie poprzez głosowanie. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych oraz zestawienia głosów, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Bożonarodzeniowa szopka/kartka świąteczna. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć/filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. „Karnawał w szkole/przedszkole” – przygotowanie strojów karnawałowych. Zorganizowanie klasowej/szkolnej/przedszkolnej zabawy karnawałowej, na której uczniowie będą mogli zaprezentować swoje prace. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć/filmików przesłanych do jury konkursu.
 5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego/ogólnoprzedszkolnego konkursu plastycznego mającego na celu promocję miasta, regionu. Przygotowanie albumu/przewodnika po kraju/mieście/regionie. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych /zdjęć/filmików przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie zajęć plastycznych, na których dzieci przygotują wybrane znaki drogowe. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie ogólnoszkolnego/ogólnoprzedszkolnego konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przygotowanie pracy plastycznej na dowolny temat, wykonanej kilkoma technikami plastycznymi jednocześnie (rysunek, kolaż, tkanina, grafika…). Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Wykonanie przez uczniów prezentów (np. biżuterii, szkatułki…) dla członków rodzin. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce szkolnej/przedszkolnej” – edycja konkursowa, który w okresie od 02.10.2023 r. do 02.12.2023 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 13 października 2023 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół i przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, opiekunowie, rodzice oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 15 lutego 2024 r.
 • Adres jury konkursu „Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli”: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@pomaluj.com.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Plastykoterapia (terapia wizualna) w praktyce szkolnej/przedszkolnej

– edycja konkursowa XIII edycja

realizowanym w okresie od 02.10.2023 r. do 02.12.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 13 października 2023 r.

Program kursu:
 1. Charakterystyka przedmiotu plastykoterapii – wprowadzenie.
 2. Techniki plastykoterapii.
 3. Cele, metody i formy pracy.
 4. Co możemy stymulować dzięki aktywności plastycznej? Sensomotoryka w rozwoju dziecka. Rozwój plastyczny dziecka.unkcja terapeutyczna procesu twórczego.
 5. Przykładowe ćwiczenia dla dzieci, z zastosowaniem różnych technik plastycznych.
 6. Dobre praktyki w plastykoterapii.
 7. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem technik plastykoterapii.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!