Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacja procedury „Niebieskie Karty”

ZAPRASZAMY NA KURS „Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacja procedury „Niebieskie Karty””

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacja procedury „Niebieskie Karty”

realizowanym w okresie od 18.10.2022 r. do 18.12.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 października 2022 r.

 

Program kursu:

1. Psychologiczne i społeczne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie:

a) Definicja przemocy.
b) Rodzaje przemocy.
c) Cykle przemocy
d) Mity i stereotypy zjawiska przemocy.

2. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego:

a) Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
b) Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej.
c) Skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych.

3. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”:

a) Wszczęcie procedury.
b) Zadania członków Zespołu/Grupy Roboczej w procedurze „Niebieskie Karty”.
c) Obowiązek zawiadamiania o podejrzeniu popełnia przestępstwa – art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r (Dz. U. z 2021 r poz. 1249).
d) Badanie i zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie – art. 3 ust. 4 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu. przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r (Dz. U. z 2021 r poz. 1249).
e) Odebranie dziecka w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r (Dz. U. z 2021 r poz. 1249).
f) Obowiązek opuszczenia mieszkania w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r (Dz. U. z 2021 r poz. 1249).
g) Zakończenie procedury.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.