Praca z uczniem z zaburzenia zdrowia psychicznego

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z uczniem z zaburzenia zdrowia psychicznego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z uczniem z zaburzenia zdrowia psychicznego

który odbędzie się w okresie od 01.02.2019 r. do 01.05.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane upływa 21 grudnia 2018 r.

Program kursu:
 1. Specyfika trudności i zaburzeń w okresie dojrzewania.
 2. Depresja i zaburzenia nastroju.
 3. Zachowania autodestrukcyjne i autoagresyjne. Myśli, tendencje i próby samobójcze.
 4. Zaburzenia odżywiania.
 5. Zaburzenia lękowe, adaptacyjne i posttraumatyczne.
 6. Rozmowa o problemie z uczniem, rodzicem, innymi nauczycielami.
  Osiągnięcie sukcesu poprzez współpracę rodziców, terapeutów i nauczycieli.
 7. Praca z uczniem z problemami psychologicznymi – nauczanie, wymaganie, egzekwowanie obowiązku szkolnego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!