Praca z dzieckiem z dyspraksją, czyli rozwojowym zaburzeniem koordynacji w placówce edukacyjnej

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z dzieckiem z dyspraksją, czyli rozwojowym zaburzeniem koordynacji w placówce edukacyjnej”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z dzieckiem z dyspraksją, czyli rozwojowym zaburzeniem koordynacji w placówce edukacyjnej

który odbędzie się w okresie od 04.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Czym jest dyspraksja? Przyczyny dyspraksji u dzieci.
 2. Dziecko z dyspraksją, czyli rozwojowym zaburzeniem na różnych etapach edukacyjnych.
 3. Co może zrobić placówka edukacyjna, by pomóc dziecku z dyspraksją.
 4. Rola nauczyciela/wychowawcy w pracy z dzieckiem z dyspraksją.
 5. Metoda integracji sensorycznej w pracy z dziećmi.
 6. Terapia, czyli zestaw ćwiczeń stymulujących rozwój.
 7. Znaczenie rodziców i otoczenia przy terapii dziecka z dyspraksją.
 8. Współpraca placówki edukacyjnej z rodzicami.
 9. Studium przypadku. Dobre praktyki.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.