Praca z uczniem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z uczniem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z uczniem z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:

I. MODUŁ

  1. Definicja integracji sensorycznej.
  2. Podstawowe układy sensoryczne – funkcje.
  3. Kategorie zaburzeń SI – objawy u dzieci, specyfika.
  4. Gotowość szkolna a zaburzenia SI.
  5. Zaburzenia integracji sensorycznej a ADHD.

II. MODUŁ

  1. Trudności dziecka z zaburzeniami SI.
  2. Dostosowania warunków pracy i otoczenia.
  3. Jak radzić sobie z konkretnymi trudnościami:
   • Wrażliwość sensoryczna.
   • Małe zdolności organizacyjne.
   • Zaburzenia uwagi.
   • Impulsywność.
  4. Jak mówić, żeby dzieci zrozumiały?
   • Komunikacja.
   • Wydawanie poleceń.
   • Pochwały.

III. MODUŁ

  1. Jak pracować nad konkretnymi zaburzeniami:
   • Usprawnianie układu przedsionkowo-proprioceptywnego – mała motoryka i duża.
   • Usprawnianie układu przedsionkowego.
   • Usprawnianie układu dotykowego- wycinanie, ćwiczenia nadgarstków, ćwiczenia palców.
   • Usprawnianie układu słuchowego.
   • Usprawnianie układu wzrokowego.
   • Bank pomysłów.
  2. Plastyka sensoryczna – metoda wsparcia:
   • Zasady organizacji zajęć.
   • Materiały i pomoce.
   • Bank pomysłów – wykorzystanie kasz, makaronów, ryżu, ścieżki sensoryczne, galaretka, masy sensoryczne: avokadolina, marchewkolina, książeczki sensoryczne , pudełka dźwiękowe.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia:

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!