Praca z uczniem z zaburzeniem neurorozwojowym (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm) w szkole/placówce oświatowej XVI edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Praca z uczniem z zaburzeniem neurorozwojowym (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm) w szkole/placówce oświatowej XVI edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Praca z uczniem z zaburzeniem neurorozwojowym (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm) w szkole/placówce oświatowej XVI edycja

w okresie od 14.12.2018 r. do 14.03.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 grudnia 2018 r.

Program kursu:
 1. Psychologia i zaburzenia neurorozwojowe w różnym wieku szkolnym.
 2. Kryteria diagnostyczne oraz charakterystyka dzieci z autyzmem , Zespołem Aspergera oraz ADHD.
 3. Deficyty oraz wynikające z nich trudności, których doświadczają dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz ADHD.
 4. Organizacja lekcji/zajęć oraz dobór odpowiednich metod i form nauczania.
 5. Jak pomóc dzieciom/uczniom z autyzmem, Zespołem Aspergera z oraz ADHD zdobywać wiedzę. Rola nauczyciela.
 6. Jak pomóc dzieciom/uczniom z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz ADHD rozwijać umiejętności społeczne.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu. Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!