Pracownicze Plany Kapitałowe 2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Pracownicze Plany Kapitałowe 2019”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019

które odbędą się:

  • 7 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Warszawie
  • 14 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Łodzi
Plan szkolenia
  1. Cele i założenia sytemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Uczestnicy PPK. Umowy zawierane w ramach PPK.
  2. Wpłaty dokonywane do PPK i zasady ich naliczenia w wynagrodzeniu. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.
  3. Koszty zarządzania PPK. Nadzór nad Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przepisy karne.
  4. Rozporządzanie środkami i ich podział. Łączenie i likwidacja funduszy.
  5. Ewidencja PPK i portal PPK.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe i lunch.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 480 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE na szkolenie odbywające się w Warszawie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE na szkolenie odbywające się w Łodzi

 

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 21

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.