Prawne aspekty w pracy diagnosty laboratoryjnego X edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Prawne aspekty w pracy diagnosty laboratoryjnego X edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Prawne aspekty w pracy diagnosty laboratoryjnego X edycja

– szkolenie ciągłe

w okresie od 09.04.2020 r. do 11.05.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 marca 2020 r.

Program kursu:
 1. Wymagania prawne pracy laboratorium:
  • Personel medyczny laboratorium diagnostycznego – kwalifikacje, obowiązki i prawa. Kształcenie podyplomowe.
  • Organizacja laboratorium. Wymagania, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne.
  • Prawo wykonywania zawodu i przyczyny skreślenie z listy diagnostów laboratoryjnych, w tym rola Komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.
  • Odpowiedzialność karna, cywilna, pracownicza i dyscyplinarna diagnostów laboratoryjnych.
 2. Jakość w medycznym laboratorium diagnostycznym:
  • Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym. Zarządzanie zespołem w celu budowania procesów przyjaznych pacjentom oraz ocena kompetencji personelu. Koordynacja współpracy pomiędzy diagnostą laboratoryjnym a lekarzem w procesie diagnostycznym pacjenta.
  • Zapewnienie jakości badań w laboratorium diagnostycznym. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, spójność pomiarowa. Walidacja metody badawczych i pobierania próbek. Akredytacja. Standardy prawne w zakresie pobierania krwi i innych wydzielin do celów diagnostycznych.
  • Prawa pacjenta i ochrona danych osobowych w pracy diagnosty laboratoryjnego.
  • Skargi i reklamacje na działanie laboratorium.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Diagności laboratoryjni, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 10 punktów edukacyjnych. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzór zaświadczenia

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 227 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy do zapoznania się z innymi kursami dla Diagnostów Laboratoryjnych:
1. Diagnosta laboratoryjny
2. Standardy i wymagania techniczne oraz prawne dla laboratoriów diagnostycznych
3. Dokumentacja medyczna w pracy diagnosty laboratoryjnego

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!