Przedszkole uczy, bawi, wychowuje

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkole uczy, bawi, wychowuje

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 listopada 2021 r. do 15 kwietnia 2022 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole uczy, bawi, wychowujeoraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest zaprezentowanie przedszkola jako miejsca dla edukacji, rozwoju i zabawy przedszkolaków.
 • Warunkiem do otrzymania certyfikatu „Przedszkole uczy, bawi, wychowuje” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Przeprowadzenie debaty wśród dzieci przedszkolnych „Książka naszym przyjacielem”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania. Praca nad ciałem, głosem i przestrzenią. Zajęcia teatralne wykorzystują naturalną skłonność dziecka do zabawy i naśladowania. Ocena jury na podstawie prac plastycznych/video/sprawozdań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami Policji/Straży Pożarnej/Pogotowia Ratunkowego/organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, w drodze do szkoły i domu (zasady ruchu drogowego), zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie informacji z wykonanych przedsięwzięć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie gawęd – konwersatoriów na temat zagrożeń w kontaktach z przyrodą w układzie pór roku (zabawa nad rzeką, niebezpieczne rośliny, groźba zabłądzenia, dzikie zwierzęta, w tym jadowite, kąpiele, ślizgawki na lodzie etc. – w układach tematycznych i formach dostosowanych do grup wiekowych). Konkursy rysunkowe dla dzieci w konwencji „dobrze” – „źle”. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz nagrań/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie spotkania z policjantem, policjantem drogowym, strażnikiem miejskim. Dotyczy zagadnień – bezpieczeństwa poruszania się po mieście i drodze, kontaktów z nieznajomymi, podstawowych zagadnień ruchu drogowego i przechodzenia przez jezdnię, znajomości znaków oznaczających niebezpieczne substancje i miejsca. Znajomość podstawowych numerów alarmowych. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz nagrań/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Zastrzyk witamin każdego dnia”. Zorganizowanie zajęć kulinarnych, na których przedszkolaki przygotują kilka prostych potraw. Następnie omówienie każdej z nich pod kątem wartości odżywczych, prawidłowego łączenia składników oraz smaku. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/ zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. „Wszystkie dzieci nasze są” (piosenka w wykonaniu Majki Jeżowskiej) – zorganizowanie Przedszkolnego Festiwalu Piosenki Międzynarodowej. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz nagrań/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przeprowadzenie pogadanki z dziećmi nt. różnych kultur wraz z nauką podstawowych zwrotów w różnych językach. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na temat bezpieczeństwa na drogach z uwzględnieniem odblasków dla pieszych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole uczy, bawi, wychowuje”, który w okresie od 19.11.2021 r. do 19.01.2022 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 29 października 2021 r.

 1. Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy przedszkoli.
 2. Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 kwietnia 2022 r.
 3. Adres jury konkursu Przedszkole uczy, bawi, wychowuje A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa, e-mail: sekretariat@przedszkole-uczy.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przedszkole uczy, bawi, wychowuje

realizowanym w okresie od 19.11.2021 r. do 19.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:
 1. Twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Rozwijanie kreatywności.
 2. Aktywizacja w edukacji przedszkolnej.
 3. Rola empatii i siła motywacji w wolontariacie.
 4. Edukacja prozdrowotna w przedszkolu.
 5. Metodyka wpajania dzieciom bezpiecznych zachowań (ruch drogowy, bezpieczna zabawa, środki chemiczne, prąd elektryczny, zachowanie nad wodą, eliminacja agresji etc.) – stosownie do percepcji grup wiekowych. Współpraca przedszkola z rodzicami wychowanków w celu wspólnego wpajania dzieciom zasad bezpiecznego zachowania.
 6. Zdrowe wybory – czyli kształtowanie właściwych zachowań dziecka w czasie posiłku. Nieprawidłowości w żywieniu małych dzieci. Konsekwencje zdrowotne wynikające z błędów żywieniowych.
 7. Kulturowe zróżnicowanie przedszkolaków.
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 9. Scenariusze zajęć przedszkolnych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.