Przepisy i kierunki zmian w nowym systemie zamówień publicznych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Przepisy i kierunki zmian w nowym systemie zamówień publicznych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Przepisy i kierunki zmian w nowym systemie zamówień publicznych

które odbędzie się:

 • 15 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Warszawie
Plan szkolenia
 1. Elektroniczna komunikacja w zamówieniach publicznych – wnioski, kierunki zmian.
 2. Opis przedmiotu zamówienia – aktualnie, kierunki zmian.
 3. Dialog techniczny, konsultacje rynkowe przed wszczęciem postępowania.
 4. Kwarta aktualizacji rocznych planów postępowania, raporty z realizacji umowy.
 5. Ocena ofert.
 6. Umowa w sprawie zamówienia publiczne – wytyczne i wzory UZP.
 7. Zmiany w trybie odwoławczym od wyroków KIO.
 8. Zmiany w zamówieniach poniżej progów unijnych.
 9. Usprawnienie konkurencyjnych trybów negocjacyjnych.
 10. Innowacje w zamówieniach publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe i lunch.

Sylwetka prelegenta: Kamilia Grabowska – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców, w tym firm zagranicznych, firm z branży usługowej, technologicznej i budowlanej. Od lat kieruje zespołami prawnymi w małych i średnich organizacjach. Obszarem jej zawodowej specjalizacji są następujące dziedziny: zakładanie, przekształcenia i likwidacja podmiotów gospodarczych; prawo zamówień publicznych; przygotowanie i negocjowanie umów, w tym w zakresie własności intelektualnej; prawo korporacyjne; prawo pracy; ochrona danych osobowych, w tym: audyt dokumentacji oraz procedur pod kątem jej zgodności z obowiązującym prawem, konsulting w zakresie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, analiz incydentów bezpieczeństwa informacji, analizy ryzyka, doradztwo w zakresie doboru zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, konsultacje prawne w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how; zastępstwo procesowe i windykacja.

Doradza w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówień publicznych – zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym, w razie potrzeby reprezentuje Klientów przed KIO, przygotowuje i negocjuje warunki umowy, reprezentuje Klientów w trudnych sporach z kontrahentami, prowadzi procesy odzyskiwania należności.

Wykształcenie: radca prawny, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz z zakresu prawa w biznesie nowoczesnych technologii. Auditor wiodący ISO 27001.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 840 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 31 maja 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.