Przepisy RODO w codziennym funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Przepisy RODO w codziennym funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Przepisy RODO w codziennym funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowej

które odbędzie się:

 • 7 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Warszawie

Opis szkolenia: Szkolenie jest skierowane do członków, pracowników i władz spółdzielni mieszkaniowych. Ma na celu omówienie i dostarczenie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie wdrożenia RODO. Uwzględnione zostaną doświadczenia pierwszych miesięcy po wprowadzeniu reformy systemu ochrony danych, takie jak: codzienne problemy funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, najnowsze wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dobre praktyki w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych oraz najczęściej popełniane błędy. Uczestnicy dowiedzą się jakie dokumenty powinny zostać opracowane w spółdzielni, jakie są obowiązki względem Prezesa UODO i na co warto zwrócić szczególną uwagę oraz do jakich danych osobowych mają prawo wglądu członkowie spółdzielni.

Plan szkolenia
 1. Na czym polega ochrona danych osobowych i kto za nią odpowiada?
 2. Najważniejsze założenia reformy systemu ochrony danych osobowych z punktu widzenia spółdzielni mieszkaniowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zgodnie z przepisami prawa.
 4. Procedury i dokumentacja ochrony danych osobowych.
 5. Rola Inspektorów ochrony danych (IOD), zadania pracowników spółdzieleni.
 6. Uprawnienia kontrolne członków spółdzielni mieszkaniowej w kontekście wglądu do danych osobowych.
 7. Powierzanie, udostępnianie i współadministrowanie danych osobowych.
 8. Rejestry czynności i kategorii czynności przetwarzania.
 9. Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa – do kogo, kiedy i w jakich sytuacjach.
 10. Skargi i inne trudne sytuacje oraz dobre praktyki.

 

Sylwetka prelegenta: dr Łukasz Wojciechowski – wykładowca akademicki, przedsiębiorca, specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej. Certyfikowany audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO27001. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSEI w Lublinie, koordynator studiów podyplomowych na kierunku „Inspektor ochrony danych”. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Czynnie uczestniczy w projektach międzynarodowych, m.in. ProfEdu, Erasmus+ Staff Mobility. Oprócz pracy dydaktycznej ze studentami zrealizował ponad 100 szkoleń dla instytucji publicznych i firm, autorskich warsztatów i wykładów w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej. Autor popularnego bloga Statuo.pl.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe i lunch.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 560 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 29 marca 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.