Przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie szkoły/placówki oświatowej IV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie szkoły/placówki oświatowej IV edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie szkoły/placówki oświatowej IV edycja

w okresie od 19.11.2018 r. do 19.02.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 listopada 2018 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawne dotyczące danych osobowych i informacji niejawnych.
 2. Specyfika szkoły/placówki jako jednostki przetwarzającej dane osobowe.
 3. Polityka ochrony danych osobowych w szkole/placówce oświatowej.
 4. Dane osobowe na dokumentach papierowych – tradycyjne przetwarzanie danych.
  • Praca z dokumentami papierowymi w sekretariacie i ich zabezpieczanie.
  • Usuwanie danych.
 5. Dane osobowe w systemie informatycznym – elektroniczne przetwarzanie danych.
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z komputerem.
 7. Nośniki danych i ich cechy, kopie zapasowe. Zasady posługiwania się hasłami i sposoby ich tworzenia.
 8. Udostępnianie danych uczniów.
  • Przekazywanie danych do systemu informacji publicznej.
  • Odpowiedzialność pracownika sekretariatu w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Praktyczne wskazówki. Dobre praktyki.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Celem ustawy jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”. Rozporządzenie będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

źródło: www.prezydent.pl