Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – nowe wymagania

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – nowe wymagania”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w warsztatach

Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – nowe wymagania

     18-19 czerwca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 16.00

Warszawa – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM, ul. Grójeckiej 1/3, III piętro

Plan warsztatów:

CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE

 • Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii.
 • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.

CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

 • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
 • Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
 • Inspektor ochrony danych: zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne.

CZĘŚĆ III – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

 • Organ nadzorczy (GIODO): nowa rola, status, zadania i uprawienia.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.

CZĘŚĆ IV – PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 • Kodeksy postępowania i certyfikacja: rola funkcjonowania kodeksów postępowań, określenie procedur certyfikacji podmiotów dokonujących operacji przetwarzania przez podmioty certyfikujące.
 • Omówienie praktycznych zagadnień.

 

Sylwetka prelegenta: dr Kamil Czaplicki – adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor publikacji poświęconych identyfikacji tożsamości ochrony danych osobowych, kradzieży tożsamości, biometrii, dokumentów tożsamości oraz informatyzacji. Sekretarz i wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy. Uczestnik wielu konferencji naukowych poświęconych ochronie danych osobowych, identyfikacji tożsamości i bezpieczeństwu w Internecie.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 1500 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Opłata za szkolenie obejmuje: warsztaty, konsultacje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Lista hoteli w pobliżu:

 1. GOLDEN TULIP WARSAW CENTRE
 2. Hotel Première Classe Varsovie
 3. Hotel Campanile Varsovie
 4. Radisson Blu Sobieski Hotel

Szkolenie stacjonarne 18-19 czerwca:

Przy zgłoszeniach do 30 maja 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 1200 zł + VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!