Przygotowanie do RODO – praktyczne warsztaty dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Przygotowanie do RODO – praktyczne warsztaty dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Przygotowanie do RODO – praktyczne warsztaty dla obecnych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych

14-15 lutego 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00
Budynek MILLENNIUM PLAZA,  Al. Jerozolimskie 123 a, Warszawa

14-15 marca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00

    18-19 kwietnia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00

Warszawa – w najbliższym czasie zostanie podane miejsce

Plan szkolenia:

I DZIEŃ SZKOLENIA

CZĘŚĆ I – WPROWADZENIE

9.00 – 9.15 Powitanie oraz przedstawienie prowadzącego

9.15 – 10.40

 • Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii.
 • Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

10.55 – 12.30

 • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
 • Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
 • Inspektor ochrony danych: zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne. Różnice między Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, a Inspektorem Ochrony Danych.

12.30 – 12.50  Przerwa obiadowa

CZĘŚĆ III – SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

12.50 – 14.15

 • Organ nadzorczy (GIODO): nowa rola, status, zadania i uprawienia.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
 • Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.

14.15-14.25 Przerwa kawowa

CZĘŚĆ IV – PODSUMOWANIE I WNIOSKI

14.25 – 15.00

II DZIEŃ SZKOLENIA

09.00 – 11.50

 • Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR wstęp do warsztatów
 • Opracowanie i wdrożenie Polityk Ochrony Danych
 • Opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa IT

11.50 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00

 • Opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych
 • Szacowanie ryzyka

13.00 – 13.25 Przerwa obiadowa

13.25 – 14.50

 • Ocena skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych
 • Postępowania audytowe

Podsumowanie szkolenia.

15.00 Zakończenie szkolenia.

Sylwetka prelegenta: Ewa Kamila Cecko Konsultant pełniący funkcję Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Project Manager. Ekspert i audytor w zakresie standardów zarządzania ISO 9001, EN 15224, ISO/IEC 27001 oraz ochrony danych osobowych.

Doświadczenie: Doświadczenie i wiedzę zdobywała pracując w administracji samorządowej oraz w branży telekomunikacyjnej. Zawodowo zajmuje się ochroną danych osobowych, a także systemami zarządzania. Odpowiadała za wdrożenia, a następnie doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z normą ISO 9001, ISO 15224 oraz ISO/IEC 27001, pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W tym co robi jest przede wszystkim praktykiem, kilkuletnie doświadczenie jako ABI wyniosła z firm z branży Telecom. Od 5 lat prowadzi szkolenia m.in. z zakresu ochrony danych osobowych oraz z zarządzania procesami zarówno dla pracowników administracji samorządowej, rządowej jak i dużych firm. Do tej pory przeszkoliła ponad 500 osób.

Wykształcenie: Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO/IEC 27001:2013, licencja PL-2015-12-11, certyfikowany przez IRCA wydany przez British Standards Institution. Absolwentka studiów podyplomowe na kierunku „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” ukończonych w Akademii im. Leona Koźmińskiego z wynikiem bardzo dobrym.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 1000 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Opłata za szkolenie obejmuje: warsztaty, konsultacje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiady. Noclegi nie są w liczone w cenę szkolenia. Na życzenie kursanta koordynator może zarezerwować pokój hotelowy.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Szkolenie stacjonarne 14-15 lutego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Szkolenie stacjonarne 14-15 marca:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Szkolenie stacjonarne 18-19 kwietnia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!