Radny jednostki samorządu terytorialnego

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Radny jednostki samorządu terytorialnego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym

Radny jednostki samorządu terytorialnego

które odbędzie się:

 • 10 maja 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Warszawie
Plan szkolenia
 1. Podstawy prawne funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego – vademecum radnego. Kompetencje i zadania samorządu terytorialnego.
 2. Przewodniczący rady oraz radni – obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność podczas sprawowania mandatu radnego.
 3. Sesje rady.
 4. Działalność biura rady.
 5. Rada jst jako organ stanowiący i kontrolny. Rozpatrywanie skarg.
 6. Komisje rady – prawa i obowiązki przewodniczących.
 7. Przepisy antykorupcyjne.
 8. Kontrola i nadzór w jst.
 9. Obowiązki informacyjne radnych. Oświadczenia majątkowe.
 10. Budżet samorządu.
 11. Etyka w pracy radnego.
 12. Dobre praktyki.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz materiały szkoleniowe.

Przewidziane są przerwy kawowe i lunch.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 450 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są do 31 maja 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

 

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może odbyć się w miejscu zamawiającego.