Raportowanie wyników badań klinicznych

ZAPRASZAMY NA KURS „Raportowanie wyników badań klinicznych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Raportowanie wyników badań klinicznych

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 19.09.2023 r. do 19.11.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do badań klinicznych:
  • Definicja i cele badań klinicznych.
  • Rodzaje badań klinicznych.
  • Fazy badań klinicznych.
  • Etyka w badaniach klinicznych.
  • Regulacje i wytyczne dotyczące badań klinicznych.
 2. Projektowanie i planowanie badań klinicznych:
  • Dobór próby i grupy kontrolnej.
  • Metody randomizacji.
  • Określenie celów i punktów końcowych badania.
  • Wybór odpowiednich miar efektywności.
  • Planowanie analiz statystycznych.
 3. Zbieranie i zarządzanie danymi:
  • Tworzenie przypadkowego harmonogramu wizyt (CRF).
  • Elektroniczne systemy zarządzania danymi.
  • Zapewnienie jakości danych.
  • Monitorowanie danych.
  • Postępowanie z brakującymi danymi.
 4. Analiza statystyczna:
  • Podstawowe pojęcia statystyczne.
  • Testy statystyczne.
  • Analiza przeżycia.
  • Analiza wieloczynnikowa.
  • Interpretacja wyników statystycznych.
 5. Raportowanie wyników badań klinicznych:
  • Struktura raportu końcowego badania klinicznego (CSR).
  • Zasady opracowywania CSR zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi (ICH E3).
  • Standardy CDISC (SDTM, ADaM) oraz formatowanie danych.
  • Podsumowanie wyników badania.
  • Omówienie wyników, wniosków i rekomendacji.
 6. Przegląd publikacji naukowych:
  • Wybór odpowiedniego czasopisma naukowego.
  • Struktura artykułu naukowego.
  • Proces recenzji i odpowiedzi na uwagi recenzentów.
  • Zasady etyczne dotyczące autorstwa.
  • Współpraca z redakcjami czasopism.
 7. Komunikacja wyników badań klinicznych:
  • Prezentacje na konferencjach naukowych.
  • Przygotowanie plakatów i slajdów.
  • Komunikacja z mediami i szeroką publicznością.
  • Rola mediów społecznościowych w komunikacji naukowej.
  • Zarządzanie kontrowersjami i krytyką.
Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!