Realizacja inwestycji drogowych w formule zaprojektuj i wybuduj

ZAPRASZAMY NA KURS „Realizacja inwestycji drogowych w formule zaprojektuj i wybuduj”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Realizacja inwestycji drogowych w formule zaprojektuj i wybuduj

w okresie od 18.04.2023 r. do 18.06.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 marca 2023 r.

Program kursu:
 1. Formuła „zaprojektuj i wybuduj” – podstawa prawna, definicja, wady i zalety, uwarunkowania wskazujące na realizację zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Zamówienia na usługi projektowe i roboty budowlane, w tym w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zasady i zmiany w aktualnym stanie prawnym.
 3. Program funkcjonalno-użytkowy – elementy, które powinien zawierać PFU: część opisowa, część informacyjna, praktyczne wskazówki.
 4. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.
 5. Umowa dla realizacji zadania wykonywanego w oparciu o formułę „zaprojektuj i wybuduj”.
 6. Problemy i nieprawidłowości występujące na etapie realizacji inwestycji drogowej „zaprojektuj i wybuduj”.
 7. Spory prawne inwestycji drogowych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 8. Inwestycje drogowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” w dobie inflacji, w tym waloryzacja wynagrodzenia umów.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!