Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami

ZAPRASZAMY NA KURS „Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami

w okresie od 18.04.2023 r. do 18.06.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 marca 2023 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawne regulujące proces inwestycyjny – Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, specustawa, zmiany w regulacjach prawnych.
 2. Planowanie przestrzenne jako procedura inicjująca proces inwestycji budowlanych – decyzja lokalizacyjna, warunki zabudowy, przekształcenie działki na działkę budowlaną/odrolnienie działki, miejscowy plan zagospodarowania terenu.
 3. Kluczowe definicje Prawa budowlanego – budynki, obiekty małej architektury, budowle, urządzenia budowlane, budowa, przebudowa, montaż, remont, rozbiórka obiektu budowlanego, kiedy roboty budowlane to remont, a kiedy bieżąca konserwacja? Zmiana sposobu użytkowania obiektu.
 4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego – inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót.
 5. Postępowanie i decyzja ws. pozwolenia na budowę.
 6. Obiekty niewymagające pozwolenia na budowę.
 7. Oddanie obiektu do użytkowania.
 8. Umowy w procesie budowlanym – doprecyzowanie stron w umowie, jakie zapisy powinny się znaleźć w każdej umowie? Ryzyko umowne, jak określić zakres zlecanych prac? Kiedy podwykonawca może żądać zapłaty bezpośrednio od inwestora?
 9. Roszczenia z kontraktów budowlanych – wada obiektu budowlanego, arbitraż/mediacje, postępowanie sądowe w pigułce.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!