Regulacje prawne funkcjonowania apteki i hurtowni farmaceutycznej X edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Regulacje prawne funkcjonowania apteki i hurtowni farmaceutycznej X edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Regulacje prawne funkcjonowania apteki i hurtowni farmaceutycznej X edycja

– szkolenie ciągłe

w okresie od 04.06.2020 r. do 11.08.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 czerwca 2020 r.

Program kursu:
 1. Prawne aspekty pracy zawodowej farmaceuty:
  • podstawy prawne wykonywania zawodu i kształcenia podyplomowego
  • deontologia i etyka zawodowa, z uwzględnieniem spraw rozpatrywane przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz orzeczenia sądów aptekarskich
  • odpowiedzialność prawna farmaceuty
  • wymagania w zakresie personelu zawarte w dpd i aktach wykonawczych.
 2. Regulacje prawne w zakresie produktów leczniczych w Polsce:
  • produkt leczniczy a wyrób medyczny
  • dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych, rejestracja leków
  • zasady obrotu środkami psychotropowymi i substancjami odurzającymi
  • nowe substancje psychoaktywne
  • zasady sporządzania leku recepturowego
 3. Podstawowe obowiązki związane z prowadzeniem działalności w zakresie hurtowni farmaceutycznej i apteki:
  • apteka a hurtownia farmaceutyczna – wymagania sanitarne, techniczne i lokalowe
  • apteka internetowa
  • recepta jako dokument apteczny, w tym e-recepta
  • ewidencje i inne obowiązkowe dokumenty
  • nadzór i kontrola nad aptekami i hurtowniami farmaceutycznymi.
 4. Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii, po uzyskaniu pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego:
  • pojęciem działania niepożądanego
  • klasyfikacja działań niepożądanych (z uwzględnieniem klasyfikacji Rawlinsa)
  • przyczyny i skutki ekonomiczne niepożądanego działania leku
  • rola farmaceuty w procesie monitorowania działań niepożądanych
  • procedura zgłoszenia działań niepożądanych
  • zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Farmaceuci po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 20 punktów edukacyjnych. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzór zaświadczenia

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 450 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!