Rola dyrektora szkoły/placówki oświatowej w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Rola dyrektora szkoły/placówki oświatowej w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Rola dyrektora szkoły/placówki oświatowej w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej III edycja

w okresie od 18.10.2021 r. do 18.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Zadania dyrektora w zakresie organizowania i realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Działania wychowawcy, nauczycieli, psychologów, pedagogów i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Tryb udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 6. Dobre praktyki w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!