Rola inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy – zwiększenie efektywności w pracy poprzez wpływ inteligencji emocjonalnej na podejmowanie działań przez pracownika

ZAPRASZAMY NA KURS „Rola inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy – zwiększenie efektywności w pracy poprzez wpływ inteligencji emocjonalnej na podejmowanie działań przez pracownika”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Rola inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy – zwiększenie efektywności w pracy poprzez wpływ inteligencji emocjonalnej na podejmowanie działań przez pracownika

realizowanym w okresie 18.10.2022 r. do 18.12.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 października 2022 r.

 

Program kursu:
 1. Terminologia dotycząca inteligencji emocjonalnej:
  • inteligencja emocjonalna (EQ),
  • główne elementy EQ,
  • model inteligencji emocjonalnej według Arystotelesa,
  • model inteligencji emocjonalnej według Plutchika,
  • model emocji według Hawkinsa,
  • model emocji według filozofii Wschodu.
 2. Autodiagnoza i obszary do rozwoju EQ, rozwój samoświadomości emocjonalnej.
 3. Zarządzanie stanem emocjonalnym – inteligentne spożytkowanie emocji poprzez mechanizmy automotywacji i zaangażowania.
 4. Zarządzanie emocjami w relacjach.
 5. Empatia w miejscu pracy, reagowanie na emocje innych ludzi, trójkąt dramatyczny Karpmana.
 6. Współpraca z sobą i innymi, czyli sposoby na rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 7. Stres jako zjawisko niepożądane w miejscu pracy, powodujące dysharmonię inteligencji emocjonalnej pracownika.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.