Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów szkół ponadpodstawowych

ZAPRASZAMY NA KURS „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów szkół ponadpodstawowych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów szkół ponadpodstawowych

realizowanym w okresie od 18.12.2020 r. do 18.03,2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 27 listopada 2020 r.

Program kursu:
 1. Kompetencje kluczowe w procesie edukacji. Profil kompetencyjny ucznia i nauczyciela.
 2. Kompetencje matematyczno-przyrodnicze w procesie edukacji.
 3. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów szkół ponadpodstawowych.
 4. Metody i techniki nauczania rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze.
 5. Środki dydaktyczne w pracy nauczyciela rozwijającego kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów.
 6. Programowanie a rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych ucznia szkoły ponadpodstawowej.
 7. Przykładowe scenariusze lekcji, zajęć pozalekcyjnych i projektów rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.