Rozwój matematyczny i językowy – metody nauczania bazujące na brytyjskich szkołach podstawowych

ZAPRASZAMY NA KURS „Rozwój matematyczny i językowy – metody nauczania bazujące na brytyjskich szkołach podstawowych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Rozwój matematyczny i językowy – metody nauczania bazujące na brytyjskich szkołach podstawowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do kursu – filozofia brytyjskiego systemu edukacji językowej:
  • Przedstawienie celów kursu i znaczenia brytyjskich metod nauczania rozwoju językowego.
  • Omówienie kluczowych aspektów rozwoju językowego u uczniów w szkołach podstawowych.
  • Zapoznanie się z podejściem i filozofią nauczania języka w brytyjskim systemie edukacyjnym.
  • Zrozumienie zalet i cech charakterystycznych tych metod.
 2. Rozwijanie umiejętności czytania, pisania, słuchania i rozumienia mówionego:
  • Strategie nauczania czytania, rozumienia tekstu i pisania.
  • Tworzenie zróżnicowanych i angażujących materiałów do nauki czytania i pisania.
  • Jak rozwijać zdolności słuchania i rozumienia mówionego wśród uczniów.
  • Zastosowanie różnorodnych materiałów audio, dialogów i historii.
 3. Rozwijanie umiejętności wypowiedzi ustnych:
  • Metody rozwijania kompetencji w mówieniu i wypowiadaniu się.
  • Ćwiczenia wyrażania swoich myśli i opinii w sposób klarowny i pewny.
 4. Kształtowanie słownictwa i ekspresji pisemnej:
  • Jak poszerzać słownictwo uczniów w sposób interesujący.
  • Zachęcanie do twórczego pisania i wyrażania myśli na piśmie.
 5. Twórcze i interaktywne nauczanie języka:
  • Jak wykorzystywać gry, role-play, zabawy językowe i projekty do nauczania języka.
  • Praktyczne przykłady aktywności, które angażują uczniów i rozwijają ich umiejętności.
 6. Integracja języka z innymi dziedzinami edukacji:
  • Jak łączyć naukę języka z innymi dziedzinami edukacyjnymi.
  • Przykłady projektów interdyscyplinarnych.
 7. Podstawowe założenia brytyjskiego systemu edukacji matematycznej:
  • Omówienie filozofii i podejścia do nauczania matematyki w brytyjskim systemie edukacyjnym.
  • Zrozumienie zalet i cech charakterystycznych tych metod.
 8. Rozwijanie umiejętności liczenia, kalkulacji i zrozumienia matematycznych konceptów:
  • Strategie nauczania podstawowych operacji matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
  • Zastosowanie praktycznych ćwiczeń i gier w celu wzmocnienia umiejętności liczenia.
  • Jak wyjaśniać i ilustrować matematyczne koncepcje w sposób przystępny dla uczniów.
  • Zastosowanie praktycznych przykładów i zadań do nauki abstrakcyjnych idei.
 9. Metody rozwiązywania problemów matematycznych:
  • Jak kształtować umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych u uczniów.
  • Praktyczne podejścia do analizowania problemów i opracowywania strategii rozwiązywania.
 10. Nauczanie poprzez gry, aktywności praktyczne i technologie:
  • Wykorzystanie gier planszowych, interaktywnych zadań i aktywności do nauki matematyki.
  • Tworzenie zabawnych i angażujących doświadczeń edukacyjnych.
  • Jak integrować technologię, taką jak interaktywne aplikacje i narzędzia edukacyjne, w nauczaniu matematyki.
 11. Ewaluacja postępów i indywidualizacja nauczania:
  • Jak monitorować postępy uczniów i dostosować nauczanie do ich potrzeb.
  • Strategie oceny, analizy wyników i dostosowywania materiałów edukacyjnych.
 12. Zintegrowane nauczanie matematyki i wspieranie zainteresowania matematyką:
  • Jak łączyć nauczanie matematyki z innymi dziedzinami edukacji.
  • Jak inspirować uczniów do zainteresowania się matematyką.
  • Przykłady aktywności i projektów, które promują pozytywną postawę wobec nauki matematyki.

 

Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!