SIO – system informacji oświatowej w praktyce szkolnej

ZAPRASZAMY NA KURS „SIO – system informacji oświatowej w praktyce szkolnej

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

SIO – system informacji oświatowej
w praktyce szkolnej

realizowanym w okresie od 20.09.2021 r. do 20.11.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Akty prawne oraz terminy przekazywania danych do SIO.
 2. Strefa dla zalogowanych – logowanie i zawartość merytoryczna. Zasady nadawania uprawnień dostępu do systemu. Opis modułów aplikacji SIO.
 3. Wprowadzanie i zmiana danych w module UCZNIOWIE:
  • dane identyfikacyjne,
  • nauka ucznia,
  • przypisanie do oddziału,
  • orzeczenia/opinie,dane dziedzinowe.
 4. Wprowadzanie i zmiana danych w module NAUCZYCIELE:
  • rejestracja umowy nauczyciela,
  • tygodniowy wymiar zajęć,
  • przypisywanie obowiązków,
  • nieobecność w pracy, wynagrodzenie,
  • stopień awansu zawodowego,
  • pozostałe dane dziedzinowe.
 5. Wprowadzanie i zmiana danych w module DANE ZBIORCZE:
  • dane o działalności,
  • infrastruktura,
  • biblioteka,
  • komputery,
  • finanse,
  • zatrudnienie,
  • inne (wychowanie do życia w rodzinie, dożywianie uczniów, wydawanie posiłków, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, korzystanie ze świetlicy).
 6. Raporty w strefie dla zalogowanych. Weryfikacja poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia dyrektora:
  • liczba uczniów i ich charakterystyki (wagi do subwencji),
  • liczba etatów nauczycieli – na podstawie, których danych wprowadzonych do SIO są generowane raporty subwencyjne i naliczana subwencja oświatowa.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształceni min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.