Specjalista ds. audytu i kontroli wewnętrznej

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. audytu i kontroli wewnętrznej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. audytu i kontroli wewnętrznej

realizowanym w okresie od 18.11.2021 r. do 18.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Teoria audytu i kontroli (podstawowe definicje, aspekty prawne, zakres i rodzaje audytu, różnice między audytem a kontrolą).
 2. Kontrola wewnętrzna (cele, funkcje, elementy kontroli wewnętrznej – COSO, czynności kontrolne, prawa i obowiązki każdej ze stron kontroli, rodzaje kontroli oraz zasady przeprowadzania).
 3. Międzynarodowe standardy kontroli i audytu (rodzaje, standardy kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, audyt wewnętrzny a kontrola finansowa lub kontrola zewnętrzna).
 4. Sposoby kontroli i audytu (czynności kontroli: wstępny przegląd, narada otwierająca, plan pracy, metody doboru próby , prowadzenia czynności kontrolnych i audytowych, prezentacja wyników, protokół kontroli, zalecenia pokontrolne, zadania kontrolera i audytora).
 5. Czynniki ryzyka i zarządzanie ryzykiem (profile ryzyka, następstwa braku kluczowych elementów audytu i kontroli).
 6. Wzory ważniejszych dokumentów audytowych (plan audytu, upoważnienia, protokoły, arkusze ustaleń, sprawozdania, stanowiska audytora).
 7. Wzory ważnych dokumentów kontroli (plan kontroli, program kontroli, upoważnienia, protokoły, zalecenia pokontrolne).

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.