Specjalista ds. obsługi rady gminy/powiatu/miasta XII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. obsługi rady gminy/powiatu/miasta XII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. obsługi rady gminy/powiatu/miasta XII edycja

w okresie od 06.10.2020 r. do 13.12.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawno-ustrojowe funkcjonowania jednostek samorządowych:
  • Konstytucja,
  • ustrój JST,
  • procedura administracyjna.
 2. Biuro Rady czy sekretariat Przewodniczącego:
  • funkcje spełniane przez pracowników biura rady,
  • elementy psychologii pracy,
  • obsługa interesantów.
 3. Stanowienie prawa miejscowego przez Rady:
  • technika prawodawcza,
  • stanowienie prawa.
 4. Działalność statutowa rady:
  • sesje rady,
  • procedura uchwalania budżetu,
  • procedura przyjmowania absolutorium,
  • komisja rewizyjna,
  • skargi kierowane do rady,
  • skargi na organ wykonawczy.
 5. Zasady dobrych zwyczajów i obyczajów w pracy.
 6. Zmieniają się radni, a biuro pozostaje.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – podpisana 20 marca 2017 r.
Pobierz informację.
Źródło: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
prezydent.pl