Specjalista ds. organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego VII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego VII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego VII edycja

w okresie od 18.10.2021 r. do 18.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Charakterystyka stanów gotowości obronnej państwa.
 2. Organizacja pracy rocznej na stanowisku ds. obronnych – programy, plany, wytyczne.
 3. Organizacja Stałego Dyżuru jako struktury niezbędnej podczas podwyższania gotowości obronnej, w tym:
 • organizacja Stałego Dyżuru w jednostce na podstawie Zarządzenia oraz Instrukcji,
 • zasady wykorzystania i prowadzenia dokumentacji Stałego Dyżuru,
 • obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych Stałego Dyżuru,
 • sposoby przekazywania decyzji i zadań operacyjnych w ramach Stałego Dyżuru.
 1. Organizacja i funkcjonowanie Stanowisk Kierowania w administracji publicznej, w tym:
 • obsada Stanowisk Kierowania oraz wykorzystanie i prowadzenie dokumentacji.
 1. Opracowanie dokumentacji przemieszczenia wydzielonych sił i środków na Zapasowe Miejsce Pracy.
 2. Akcja kurierska jako zorganizowany przez organy administracji publicznej system doręczania kart powołania żołnierzy rezerwy.
 3. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego – przepisy, dokumentacja, plany szkoleń, programy
 4. Zasady organizowania, przygotowania oraz prowadzenia ćwiczeń obronnych.
 5. Opracowywanie planów operacyjnego funkcjonowania jednostki w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.
 6. Przygotowanie organów administracji publicznej w ramach planowania operacyjnego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na podstawie planów operacyjnego funkcjonowania.
 7. Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.