Specjalista ds. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

ZAPRASZAMY NA KURS Specjalista ds. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 w okresie od 17.01.2023 r. do 17.03.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 listopada 2022 r.

Program kursu:
 1. Wynagrodzenia za pracę (rodzaje umów, wynagrodzenia minimalne, obowiązkowe i dobrowolne składniki wynagrodzenia, dokumentacja – ewidencja czasu pracy, karty wynagrodzeń i listy płac).
 2. Lista płac szczegółowe informacje (składki na ubezpieczenia społeczne – rodzaje, podstawa wymiaru i wysokość, zaliczka na podatek dochodowy – podstawa, kosztu uzyskania przychodu, narzuty na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie wypadkowe, FP i FGŚP.
 3. Niepieniężne świadczenia a ZUS – dodatkowa opieka medyczna, ubezpieczenie na życie samochód służbowy czy karnet sportowy.
 4. Ustalenie wysokości poszczególnych składników listy płac i wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS.
 5. Wynagrodzenia chorobowe.
 6. Rozliczenie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
 7. Potrącenia z wynagrodzeń ich rodzaje i granice.
 8. Omówienie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS w tym kodów świadczeń.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!