Specjalista ds. systemów bibliotecznych

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. systemów bibliotecznych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. systemów bibliotecznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 03.10.2023 r. do 03.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do systemów bibliotecznych.
 2. Systemy zarządzania bibliotekami.
 3. Katalogowanie i klasyfikacja zasobów.
 4. Systemy zarządzania treścią i biblioteki cyfrowe.
 5. Usługi czytelników i promocja zbiorów.
 6. Autoryzacja i kontrola dostępu.
 7. Integracja systemów bibliotecznych.
 8. Analiza danych i statystyki.
 9. Zarządzanie zasobami elektronicznymi.
 10. Technologie mobilne i usługi biblioteczne.
 11. Trendy i przyszłość systemów bibliotecznych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Nowoczesne systemy biblioteczne zostały tak opracowane, aby odciążyć bibliotekarzy w wykonywaniu wielu czynności, dzięki czemu ich praca jest łatwiejsza i bardziej efektywna. W opanowaniu wszystkich zagadnień związanych z działaniem i funkcjonowaniem tych systemów pomocny będzie kurs specjalista ds. systemów bibliotecznych.

Czym zajmuje się specjalista ds. systemów bibliotecznych?

A więc czym zajmuje się specjalista ds. systemów bibliotecznych? Jego praca polega przede wszystkim na zakupie, gromadzeniu udostępnianiu i ewidencjonowaniu zbiorów bibliotecznych. Osoba pracująca na tym stanowisku jest odpowiedzialna również za zakup źródeł informacji, czyli prasy, baz danych czy serwisów informacyjnych.

Specjalista ds. systemów bibliotecznych zajmuje się również promocją zbiorów, ich katalogowaniem oraz klasyfikacją.

Kurs specjalisty ds. bibliotecznych – co warto wiedzieć?

Kurs specjalista ds. systemów bibliotecznych prowadzony jest z wykorzystaniem bardzo popularnej w ostatnim czasie metody e-learning. Oznacza to, że wszystkie materiały szkoleniowe będą zamieszczane na stronie internetowej kursu (w tym przypadku wykorzystywana jest platforma edukacyjna moodle). Podobnie jak nauka taki i zaliczenie kursu będzie się odbywało w formie online. Po zakończeniu nauki kursanci otrzymają do rozwiązania quizy związane z tematyką kursu.

Kurs specjalista ds. systemów bibliotecznych ma na celu usystematyzowanie wiedzy u osób, które chcą zajmować się szeroko rozumianą tematyką systemów bibliotecznych. Wystarczy tylko zalogować się na stronę kursu, aby uzyskać dostęp do poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Każdy absolwent, po uzyskaniu pozytywnego wyniku zaliczenia otrzyma zaświadczenie o tym, że taki kurs ukończył. Dokument jest podpisany przez dyrektora na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Aby zagłębiać systemy biblioteczne, należy wnieść opłatę w wysokości 380 zł netto. Do tej kwoty należy doliczyć 23% VAT. Z opłaty tego podatku zwolnione są osoby, które biorą udział w szkoleniu dzięki finansowaniu ze środków publicznych (w takim przypadku musi ono wynosić co najmniej 70% wartości całego kursu). Opłatę wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w kursie należy wnieść na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Jak wziąć udział w kursie? Poza wniesieniem opłaty konieczne jest wysłanie szkolenia. To można zrobić na dwa sposoby. W przypadku zgłoszeń instytucjonalnych, czy finansowanych ze środków publicznych, podpisany formularz musi zostać wysłany na adres: dokumenty@spe.edu.pl. W przypadku jednostek indywidualnych wystarczy tylko wysłać zgłoszenie (nie jest wymagany podpis).

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!