Specjalista ds. utrzymania dróg IV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. utrzymania dróg IV edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. utrzymania dróg IV edycja

realizowanym w okresie od 18.10.2021 r. do 18.12.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Drogownictwo w teorii – zarys ogólny.
 2. Nadzór nad robotami z zakresu remontu, utrzymania i ochrony dróg.
 3. Kontrola pasa drogowego w zakresie technicznego stanu nawierzchni jezdni i chodników oraz wszystkich elementów pasa drogowego.
 4. Kontrola pasa drogowego w zakresie zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzeniem prac nie związanych z budową, przebudową i ochroną dróg.
 5. Udział w pracach zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie dróg, w tym zimowe, wiosenne, letnie i jesienne utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich.
 6. Stan techniczny, lokalizacja oraz utrzymanie dróg i obiektów infrastruktury, w tym dysponowanie budżetem na utrzymanie dróg, planowanie wydatków.
 7. Dokumentacja na stanowisku pracy, w tym system referencyjny i ewidencja dróg.
 8. Sporządzanie i analiza projektów organizacji ruchu.
 9. Postępowanie administracyjne w drogownictwie, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
 10. Prawo zamówień publicznych w drogownictwie – podstawowe aspekty prawne.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształceni min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.