Specjalista ds. zarządzania kryzysowego VIII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. zarządzania kryzysowego VIII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego VIII edycja

w okresie od 16.10.2018 r. do 16.01.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2018 r.

Program kursu:
 1. Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego.
 2. Stany nadzwyczajne, unormowania konstytucyjne i ustawowe, w tym klęski żywiołowe.
 3. Rodzaje nadzwyczajnych zagrożeń, właściwość rzeczowa i miejscowa organów państwowych i samorządowych.
 4. Poziomy zarządzania kryzysowego: wykonawczy, decyzyjny i strategiczny. Systemy zarządzania kryzysowego w państwach Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).
 5. Kompleksowe zarządzanie kryzysowe.,
 6. System przeciwdziałania kryzysowego w Polsce.
 7. Organizacja programów kryzysowych, przepisy, procedury, teoretyczne i praktyczne aspekty problemu, stan faktyczny na przykładach wybranych jednostek administracyjnych.
 8. Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych w sytuacjach kryzysowych.
 9. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie.
 10. Sposób tworzenia gminnego zespołu zarządzania oraz powiatowych i wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego.
 11. Siły i środki gminnego zespołu zarządzania, monitorowanie gotowości.
 12. Metodyka pracy gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu zarządzania w czasie klęski żywiołowej. Planowanie i kierowanie akcją przez zespół zarządzania w sytuacji kryzysowej w przypadkach innych sytuacji nadzwyczajnych.
 13. Prowadzenie monitoringu gotowości, ćwiczenia symulacyjne, regulaminy, instrukcje.
 14. Zagrożenia pandemiczne, akty bioterroryzmu.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02 – 326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 75 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!