Specjalista ds. zarządzania kryzysowego

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. zarządzania kryzysowego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – X edycja

w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r

Zapisy na kurs przyjmowane są do 13 października 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Zakres, zadania i podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego.
 2. Stany nadzwyczajne, unormowania konstytucyjne i ustawowe, w tym klęski żywiołowe.
 3. Rodzaje nadzwyczajnych zagrożeń, właściwość rzeczowa i miejscowa organów państwowych i samorządowych.
 4. Poziomy zarządzania kryzysowego: wykonawczy, decyzyjny i strategiczny. Systemy zarządzania kryzysowego w państwach Unii Europejskiej oraz krajach członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO).
 5. Kompleksowe zarządzanie kryzysowe.
 6. System przeciwdziałania kryzysowego w Polsce.
 7. Organizacja programów kryzysowych, przepisy, procedury, teoretyczne i praktyczne aspekty problemu, stan faktyczny na przykładach wybranych jednostek administracyjnych.
 8. Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych w sytuacjach kryzysowych.
 9. Organizacja i zadania komórki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie.
 10. Sposób tworzenia gminnego zespołu zarządzania oraz powiatowych i wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego.
 11. Siły i środki gminnego zespołu zarządzania, monitorowanie gotowości.
 12. Metodyka pracy gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu zarządzania w czasie klęski żywiołowej. Planowanie i kierowanie akcją przez zespół zarządzania w sytuacji kryzysowej w przypadkach innych sytuacji nadzwyczajnych.
 13. Prowadzenie monitoringu gotowości, ćwiczenia symulacyjne, regulaminy, instrukcje.
 14. Zagrożenia pandemiczne, akty bioterroryzmu.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.