Specjalista pracy socjalnej

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista pracy socjalnej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista pracy socjalnej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 03.10.2023 r. do 03.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do pracy socjalnej:
  • Wstęp do pracy socjalnej: definicja, cele i wartości.
  • Historia i rozwój pracy socjalnej.
  • Kodeks etyczny i normy zawodowe w pracy socjalnej.
  • Kompetencje i umiejętności specjalisty pracy socjalnej.
 2. Systemy społeczne i polityki społeczne:
  • Zrozumienie systemów społecznych i ich wpływu na pracę socjalną.
  • Polityki społeczne i ich rola w rozwiązywaniu problemów społecznych.
  • Analiza potrzeb społecznych i tworzenie programów interwencyjnych.
 3. Praca z różnymi grupami społecznymi:
  • Praca z rodziną: ocena, interwencje i wsparcie.
  • Praca z dziećmi i młodzieżą: ochrona praw dziecka, wsparcie wychowawcze.
  • Praca z osobami starszymi: starzenie się społeczeństwa, opieka i wsparcie.
 4. Problematyka specjalna w pracy socjalnej:
  • Praca z osobami uzależnionymi: uzależnienie od substancji, terapia i wsparcie.
  • Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych i traumach.
  • Praca z migrantami i uchodźcami: integracja społeczna, pomoc prawna i wsparcie psychologiczne.
 5. Metody pracy socjalnej:
  • Techniki interwencji socjalnej: indywidualna, grupowa i społeczna.
  • Współpraca z innymi profesjonalistami: zespoły interdyscyplinarne i sieci wsparcia.
  • Monitoring i ocena efektów pracy socjalnej.
 6. Rozwój zawodowy specjalisty pracy socjalnej:
  • Dalsze kształcenie się i doskonalenie umiejętności.
  • Trendy i innowacje w pracy socjalnej.
  • Samorozwój i dalsze kształcenie.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 380 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!