Sprawdziany ustne wiedzy i umiejętności w kształceniu zawodowym

ZAPRASZAMY NA KURS „Sprawdziany ustne wiedzy i umiejętności w kształceniu zawodowym”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Sprawdziany ustne wiedzy i umiejętności w kształceniu zawodowym

w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawne oceniania osiągnięć szkolnych uczniów.
 2. Sprawdzanie osiągnięć uczniów w kształceniu zawodowym (funkcje oceny, rodzaje kontroli w procesie kształcenia.
 3. Sprawdziany ustne (rodzaje i charakterystyka).
 4. Strategia zadawania pytań w kształtowaniu umiejętności zawodowych (poziomy stawiania pytań):
  • reprodukowanie wiedzy,
  • rozumienie wiedzy,
  • na zastosowanie wiedzy,
  • skłaniające do przeprowadzenia analizy,
  • skłaniające do prowadzenia syntezy,
  • ewaluacyjne.
 5. Posługiwanie się pytaniami w trakcie klasowej/grupowej dyskusji w kształceniu zawodowym (zadania za punkty, gra punktowa).
 6. Rola nauczyciela w przygotowaniu kontroli wiedzy i umiejętności uczniów w oparciu o sprawdziany ustne.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!