Standardy i wymagania techniczne oraz prawne dla laboratoriów diagnostycznych XI edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Standardy i wymagania techniczne oraz prawne dla laboratoriów diagnostycznych XI edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Standardy i wymagania techniczne oraz prawne dla laboratoriów diagnostycznych XI edycja

– szkolenie ciągłe

realizowanym w okresie od 02.11.2020 r. do 26.12.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 października 2020 r.

Program kursu:
 1. Działalność laboratorium diagnostycznego w oparciu o aktualne przepisy prawa.
 2. Standardy akredytacyjne dla laboratoriów diagnostycznych – przygotowanie wymaganych procedur.
 3. Współpraca lekarza z laboratorium diagnostycznym.
 4. Stopnie referencyjności laboratorium diagnostycznego.
 5. Wyposażenie w sprzęt różnych typów MLD – przegląd sprzętu laboratoryjnego.
 6. Certyfikacja sprzętu laboratoryjnego.
 7. Ustawa o wyrobach medycznych.

Autorką opracowań jest Pani dr n. med. Ewa Świątkowska

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Diagności laboratoryjni, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 25 punktów edukacyjnych. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzór zaświadczenia

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy do zapoznania się z innymi kursami dla Diagnostów Laboratoryjnych:
Zarządzanie medycznym laboratorium diagnostycznym

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!