Standardy i wymagania techniczne oraz prawne dla laboratoriów diagnostycznych

ZAPRASZAMY NA KURS „Standardy i wymagania techniczne oraz prawne dla laboratoriów diagnostycznych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Standardy i wymagania techniczne oraz prawne dla laboratoriów diagnostycznych

realizowanym w okresie od 15.01.2020 r. do 15.04.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 13 grudnia 2019 r.

Program kursu:
 1. Działalność laboratorium diagnostycznego w oparciu o aktualne przepisy prawa.
 2. Standardy jakości diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o przepisy prawa. Wymogi techniczne dotyczące pomieszczeń.
 3. Standardy akredytacyjne dla laboratoriów diagnostycznych. Przygotowanie wymaganych procedur.
 4. Współpraca pomiędzy lekarzem, a laboratorium diagnostycznym.
 5. Przegląd sprzętu laboratoryjnego: sprzęt w pracowni diagnostyki, sprzęt w pracowni in vitro, sprzęt w pracowni mikrobiologicznej, przechowywanie i hodowla materiału biologicznego, przygotowanie i obróbka materiału biologicznego, preparatyka krwi, szkło laboratoryjne, porcelana laboratoryjna, meble medyczne dla laboratorium, itp.
 6. Certyfikacja sprzętu laboratoryjnego. Ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
 7. Kodeks etyki diagnosty laboratoryjnego.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy do zapoznania się z innymi kursami dla Diagnostów Laboratoryjnych:
1. Diagnosta laboratoryjny IX edycja
2. Prawne aspekty w pracy diagnosty laboratoryjnego
3. Dokumentacja medyczna w pracy diagnosty laboratoryjnego

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!