Status prawny organu wykonawczego i uchwałodawczego w świetle nowelizacji ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego

ZAPRASZAMY NA KURS „Status prawny organu wykonawczego i uchwałodawczego w świetle nowelizacji ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Status prawny organu wykonawczego i uchwałodawczego w świetle nowelizacji ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego

realizowanym w okresie od 01.03.2022 r. do 01.05.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 stycznia 2022 r.

 

Program kursu:

I. Funkcje organu wykonawczego i uchwałodawczego jednostki samorządu terytorialnego:

1. Władztwo organu stanowiącego i jego ograniczenia.
2. Kontrowersje wokół dekoncentracji na organ wykonawczy zadań należących do organu
stanowiącego.
3. Dylematy reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego na zewnętrz.
4. Ocena jakości pracy świadczonej przez wójta.

II. Komisje organu stanowiącego – jako narzędzie oddziaływania na organ wykonawczy j.s.t.:

1. Komisja rewizyjna.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji.
3. Raport organu wykonawczego o stanie jednostki samorządów terytorialnego.

III. Rola przewodniczącego organu stanowiącego w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego:

1. Pozycja prawa przewodniczącego rady w świetle znowelizowanych ustaw ustrojowych.
2. Autonomia organu wykonawczego wobec poczynań przewodniczącego organu stanowiącego.
3. Przekroczenie uprawnień przewodniczącego organu stanowiącego i wykonawczego.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształceni min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.