Statut gminy oraz regulamin organizacyjny urzędu gminy – poprawne redagowanie i procedowanie tych dokumentów

 1. ZAPRASZAMY NA KURS „Statut gminy oraz regulamin organizacyjny urzędu gminy – poprawne redagowanie i procedowanie tych dokumentów”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Statut gminy oraz regulamin organizacyjny urzędu gminy – poprawne redagowanie i procedowanie tych dokumentów

w okresie od 02.06.2021 r. do 02.08.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 maja 2021 r.

Program kursu:
  1. Statut gminy jako akt prawa miejscowego.

   1. Cechy statutu jako źródła prawa miejscowego.
   2. Organy właściwe do kształtowania ustroju gminy.
   3. Poprawne redagowanie statutu.
    • materia statutowa – przedmiot obligatoryjnej bądź fakultatywnej regulacji statutowej,
    • wymogi formalne (obligatoryjne elementy),
   4. Procedowanie statutu,
    • etapy procesu legislacyjnego.
    • obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
   5. Przykłady niedopuszczalnych praktyk.
  2. Regulamin organizacyjny urzędu gminy – dokument określający organizację i zasady
   działania tej jednostki.

   1. Poprawne redagowanie regulaminu organizacyjnego.
    • elementy/struktura regulaminu organizacyjnego,
    • wymogi formalne.
   2. Sposób procedowania i wprowadzania zmian.
   3. Jakich błędów unikać.

    

   Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

   Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

   Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

   Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

   Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

   FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

   Koordynator szkolenia

   Izabela Włodarczyk
   i.wlodarczyk@spe.edu.pl
   22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

   Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

     • komputer z łączem internetowym
     • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
     • adres e-mail

   Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

     • wykształcenie min. średnie

   Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego,

   Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

   Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.