Substancje klasyczne (narkotyki) – oznaczanie w MLD, interpretacja wyników XIV edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Substancje klasyczne (narkotyki) – oznaczanie w MLD, interpretacja wyników XIII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Substancje klasyczne (narkotyki) – oznaczanie w MLD, interpretacja wyników XIV edycja

w okresie od 03.10.2022 r. do 03.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 października 2022 r.

Kurs realizowany jest w ramach szkolenia ciągłego diagnostów laboratoryjnych. Udział w kursie mogą wziąć udział wyłącznie diagności laboratoryjni wpisani na listę prowadzoną przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Diagności laboratoryjni, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 5 punktów edukacyjnych. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wzór zaświadczenia

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiał szkoleniowy zamieszczony będzie na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quiz online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

autorzy kursu:
dr n. med. Beata Szkolnicka – Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych UJCM
oraz
mgr Anna Meyer-Stachowska – członek komisji ds. diagnostyki toksykologicznej KIDL

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 90 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

      • komputer z łączem internetowym
      • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
      • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!