Świetlica szkolna – świadome podejście do pracy z dziećmi

ZAPRASZAMY NA KURS „Świetlica szkolna – świadome podejście do pracy z dziećmi”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Świetlica szkolna – świadome podejście do pracy z dziećmi

który odbędzie się w okresie od 20.09.2022 r. do 20.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 lipca 2022 r.

Program kursu:
  1. Stwórz plan idealny – poznaj atrakcyjne działania na cały rok szkolny, dzięki którym Twoi uczniowie nie będą chcieli opuścić świetlicy.
  2. Kreatywnie z dziećmi – dowiedz się jak przeprowadzić tematyczne warsztaty z uczniami, organizować gry/zabawy integracyjne oraz ruchowe.
  3. Pozwól się zauważyć! – ciekawe pomysły na autopromocję Twojej świetlicy oraz projekty międzyszkolne.
  4. „Proszę Pani – on mnie uderzył!” – poznaj sprawdzone metody, które pozwolą Ci skutecznie  rozwiązywać konflikty między uczniami.
  5. Dowiedz się jak pracować z grupą, w której występują problemy wychowawcze oraz zakłócenia rozwoju podopiecznych.
  6. Koncentracja uwagi u Twoich uczniów – dowiedz się jak można ją ćwiczyć przez zabawę.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.