Szkoła dla Niepodległej V edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła dla Niepodległej V edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 marca 2019 r. do 30 października 2019 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła dla Niepodległej” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest wskazanie, jak istotną rolę w wychowaniu w wolność, godności, solidarności oraz kształtowaniu postaw patriotycznych młodego człowieka odgrywa szkoła.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła dla Niepodległej” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 spośród 13 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

Zadania konkursu „Szkoła dla Niepodległej”:

 1. Zorganizowanie w szkole obchodów 100-lecia niepodległości. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. „Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka” – zorganizowanie w szkole konkursu literackiego lub plastycznego. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. „Rola i znaczenie symboli narodowych, tradycji i dziedzictwa poprzednich pokoleń w życiu młodego człowieka”. Zorganizowanie ogólnoszkolnej/ogólnoklasowej debaty uczniowskiej. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. „Tożsamość narodowa młodego Polaka” – przeprowadzenie sondażu wśród uczniów. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Polska Niepodległa”. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Zorganizowanie przedstawienia o tematyce niepodległościowej. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. „W czym w obecnych czasach przejawia się patriotyzm”? Przygotowanie prezentacji/nagrania. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania/prezentacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. „Patriotyzm w kraju a za granicą”. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, prezentacji, zdjęć, prac plastycznych/pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie konkursu fotograficznego pod hasłem „Wolność jest w nas”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. „Szkolny Klub Młodego Patrioty”. Utworzenie i prowadzenie klubu oraz przygotowanie statutu. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 11. „Patrioci w naszym regionie”. Przeprowadzenie wywiadu. Ocena na podstawie sprawozdania oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 12. Przygotowanie „Księgi Patriotów/Poradnika Młodego Patrioty”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 13. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła dla Niepodległej”, który w okresie od 19.03.2019 r. do 19.06.2019 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 28 lutego 2019 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, opiekunowie, rodzice oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 30 października 2019 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła dla Niepodległej”: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@szkola-dla-niepodleglej.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Szkoła dla Niepodległej V edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Szkoła dla Niepodległej V edycja

w okresie od 19.03.2019 r. do 19.06.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 lutego 2019 r.

Program kursu:
 1. Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, czyli jak uczyć o wartościach.
 2. Patriotyzm – relikt przeszłości czy wartość aktualna do dziś?
 3. Oblicza patriotyzmu.
 4. Gotowość do obrony ojczyzny. Niezbywalny obowiązek, ale także prawo obywatelskie.
 5. Patriotyzm – postawy obywatelskie, więzi z Ojczyzną w warunkach migracji zarobkowych ludności oraz integracji europejskiej.
 6. Konspekty lekcji.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Magdalena Szreter
m.szreter@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew 21

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!