Szkoła rozwijająca samodzielność, kreatywność i innowacyjność

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła rozwijająca samodzielność, kreatywność i innowacyjność

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 5 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła rozwijająca samodzielność, kreatywność i innowacyjność” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów oraz przygotowanie ich do życia w społeczeństwie i odpowiedniego funkcjonowania w dorosłym życiu. Rozwijanie potencjału każdego ucznia. Kształtowanie postaw twórczych.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Szkoła rozwijająca samodzielność, kreatywność i innowacyjność” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 5 spośród 8 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

Zadania konkursu „Szkoła rozwijająca samodzielność, kreatywność i innowacyjność”:

 1. Zorganizowanie zajęć rozwijających umiejętność twórczego rozwiązywania problemów. Ocena na podstawie sprawozdań i zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie międzyszkolnej Olimpiady kreatywnego myślenia. Ocena na podstawie sprawozdań/wyników konkursów/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie gry miejskiej. Ocena na podstawie sprawozdań/wyników konkursów/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przygotowanie i wykorzystywanie stanowisk badawczych – zaopatrzonych w przyrządy i pojemniki (menzurki, butelki i słoiki o różnej pojemności, pojemniki z piaskiem i wodą, lejki itp.), przyrządy miernicze (linijki, ekierki, miary krawieckie, poziomice, wagi, termometry itp.), sprzęty i urządzenia (mikroskop, lupa, kompas, kalkulator, kalejdoskop, lornetka itp.). Organizowanie zajęć, wykonywanie doświadczeń i eksperymentów, obserwacja zachodzących procesów, wyciąganie wniosków. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Udział w projektach badawczych, organizacja własnych projektów rozwijających innowacyjność uczniów. Ocena na podstawie sprawozdania i zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Organizacja pomocy rówieśniczej, w ramach której starsi uczniowie wspierają młodszych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zorganizowanie konkursu plastyczno-technicznego Mały wynalazca (uczniowie konstruują różnorodne projekty, instalacje, innowacje nadając jednocześnie starym przedmiotom nowe życie i nowe zastosowanie). Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastyczno-technicznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła rozwijająca samodzielność, kreatywność i innowacyjność”, który w okresie od 05.02.2019 r. do 05.05.2019 r., przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 14 grudnia 2018 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, opiekunowie, rodzice oraz uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 30 czerwca 2019 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła rozwijająca samodzielność, kreatywność i innowacyjność”: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@ksztalcenie-rozwijajace.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów – kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów – kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

w okresie od 05.02.2019 r. do 05.05.2019 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 grudnia 2018 r.

Program kursu:
 1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
 2. Potencjał dziecka.
 3. Samodzielność w działaniu.
 4. Przygotowywanie uczniów do życia poza szkołą.
 5. Pedagogika twórczości.
 6. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji.
 7. Rozwijanie umiejętności kluczowych uczniów.
 8. Nauczanie kreatywnego myślenia zgodnie z koncepcją Edwarda de Bono.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!