Szkolny ekspert ds. dysleksji

ZAPRASZAMY NA KURS „Szkolny ekspert ds. dysleksji”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Szkolny ekspert ds. dysleksji

w okresie od 17.06.2021 r. do 17.08.2021 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 14 maja 2021 r.

 

Program kursu:
 1. Definicja dysleksji.
 2. Jak wyjaśnić dysleksję, czyli kilka słów o przyczynach, uwarunkowaniach, patomechanizmach.
 3. Dysleksja na tle zaburzeń neurorozwojowych.
 4. Obraz kliniczny.
 5. Ryzyko dysleksji.
 6. Dysleksja jako zaburzenie komunikacji językowej.
 7. Typy dysleksji.
 8. Dyslektyczny mózg.
 9. Model dyslektycznych zdolności MIND.
 10. Diagnoza.
 11. Rozpoznawanie potrzeb osób z dysleksją rozwojową.
 12. Wspieranie procesu uczenia się.
 13. Wspieranie nauki czytania i pisania – nowoczesne podejście i strategie, indywidualne programy.
 14. Radzenie sobie ze szkolnym programem nauczania.
 15. Wykorzystanie nowoczesnych technologii.
 16. Reedukacja szkolna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, praktyczne wskazówki, przykłady.
 17. Reedukator – zadania, postawy, zasady pracy.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.