Trzy ścieżki pracy w nauczaniu języka polskiego jako obcego: praca zespołowa, praca indywidualna z uczniem, praca samodzielna ucznia

ZAPRASZAMY NA KURS „Logopedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Trzy ścieżki pracy w nauczaniu języka polskiego jako obcego: praca zespołowa, praca indywidualna z uczniem, praca samodzielna ucznia

w okresie od 18.10.2022 r. do 18.12.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 października 2022 r.

Program kursu:
 1. Praca indywidualna z uczniem (ocena indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia dwujęzycznego w kontekście spe; usytuowanie nauczania indywidualnego w ramach programu nauczania języka polskiego jako obcego; ewaluacja pracy indywidualnej ucznia).
 2. Praca zespołowa (zalety i wady pracy w zespołach; podstawowe metody aktywizacji w grupach na lekcjach języka polskiego; problemy, jakie mogą wystąpić podczas pracy zespołowej; jak pracować w grupie językowej, zakładając, że uczniów dwujęzycznych traktujemy jako uczniów ze spe).
 3. Praca samodzielna ucznia (teoria pracy samodzielnej; czynniki i warunki samouctwa; metody samokształcenia; przykładowe ćwiczenia i dobre praktyki).
 4. Dobre praktyki. Studium przypadku.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

 

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail(Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.