Uczeń anglojęzyczny w polskiej szkole

ZAPRASZAMY NA KURS „Uczeń anglojęzyczny w polskiej szkole”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Uczeń anglojęzyczny w polskiej szkole

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Wprowadzenie do kursu:
  • Przedstawienie celów kursu i znaczenia nauczania uczniów obcojęzycznych w polskiej szkole.
  • Omówienie wyzwań i możliwości związanych z nauczaniem uczniów posługujących się innym językiem.
 2. Tworzenie sprzyjającego środowiska:
  • Jak stworzyć otoczenie sprzyjające nauce i komunikacji dla uczniów obcojęzycznych.
  • Organizacja klasy, materiałów i zasobów w taki sposób, aby wspierały proces nauczania.
 3. Komunikacja i podejście socjolingwistyczne:
  • Rola komunikacji w nauce języka obcego.
  • Podejście socjolingwistyczne do nauki języka obcego i budowania zdolności komunikacyjnych.
 4. Wizualizacja i multimedia w nauczaniu:
  • Wykorzystanie obrazów, multimediów i wizualizacji w procesie nauczania języka.
  • Praktyczne techniki, takie jak prezentacje multimedialne i filmy do wspierania komunikacji.
 5. Dostosowanie programu nauczania:
  • Jak dostosować program nauczania do potrzeb uczniów obcojęzycznych.
  • Wybór odpowiednich podręczników, materiałów i zasobów, aby umożliwić skuteczne uczenie się.
 6. Równowaga między kulturami:
  • Integracja kultury polskiej i anglojęzycznej w lekcjach i projektach.
  • Rozważanie, jak kultura wpływa na proces nauki i zrozumienie uczniów.
 7. Metody nauczania dla różnych poziomów:
  • Dostosowywanie metod nauczania w zależności od wieku i poziomu zaawansowania uczniów.
  • Przykłady skutecznych technik dla różnych grup wiekowych.
 8. Kreatywne zadania i gry językowe:
  • Wykorzystanie gier i kreatywnych zadań do wzbogacania nauki języka.
  • Przykłady gier językowych i zadań, które rozwijają zdolności komunikacyjne.
 9. Wspieranie rozwoju językowego:
  • Strategie wspierania rozwijania umiejętności językowych w obu językach.
  • Umożliwianie naturalnego przejścia między językami w różnych kontekstach.
 10. Ocenianie i monitorowanie postępów, współpraca z rodzicami:
  • Jak oceniać postępy uczniów anglojęzycznych w kontekście dwujęzyczności.
  • Ustalanie celów, które uwzględniają rozwój umiejętności w obu językach.
  • Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia wsparcia zarówno w domu, jak i w szkole.
 11. Interakcje w grupie i rola nauczyciela:
  • Jak zachęcać uczniów do aktywnego uczestnictwa w grupowych dyskusjach i zajęciach.
  • Rola nauczyciela jako przewodnika i mentora w procesie nauki.
 12. Dalszy rozwój umiejętności nauczyciela:
  • Jak kontynuować doskonalenie się w obszarze nauczania uczniów anglojęzycznych.
  • Dostarczenie zasobów i strategii wspierających dalszy rozwój zawodowy.

 

Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!