Uczeń krytyczny wobec treści publikowanych w Internecie

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Uczeń krytyczny wobec treści publikowanych w Internecie

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie 16 września 2022 r. do 16 marca 2023 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Uczeń krytyczny wobec treści publikowanych w Internecie” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest przekazanie uczniom wiedzy z zakresu prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej oraz kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Uczeń krytyczny wobec treści publikowanych w Internecie” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 7 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Uczeń krytyczny wobec treści publikowanych w Internecie” :

 1. Udział w ogólnopolskich, regionalnych, szkolnych akcjach, kampaniach na rzecz bezpieczeństwa
  w Internecie. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Organizacja zajęć dla uczniów we współpracy z lokalnymi instytucjami. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Organizacja konkursu na lapbok. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Organizacja nocy bezpiecznego Internetu, może być w formie on-line. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Organizacja projektu sprawdzam – uczniowie działają w zespołach i opracowują projekt, w którym omawiają sposoby, gdzie i dlaczego należy sprawdzać informacje zawarte w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Prowadzenie wspólnie z opiekunami szkolnego lub klasowego profilu na Instagramie w celu
  instruktażu, w jaki sposób robić to rozsądnie i bezpiecznie. Ocena na podstawie sprawozdania, dokumentacji zdjęciowej, filmików oraz prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Uczeń krytyczny wobec treści publikowanych w Internecie” , który w okresie od 16.09.2022 r. do 16.11.2022 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 sierpnia 2022 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 16 marca 2023 r.
 • Adres jury konkursu: Uczeń krytyczny wobec treści publikowanych w Internecie: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@ksztaltowanie.com.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!


ZAPRASZAMY NA KURS „Uczeń krytyczny wobec treści publikowanych w Internecie”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Uczeń krytyczny wobec treści publikowanych w Internecie

który odbędzie się w okresie od 16.09.2022 r. do 16.11.2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 r.

 

Program kursu:
 1. Zasady bezpieczeństwa w sieci.
 2. W świecie wirtualnych relacji.
 3. Szkodliwe treści.
 4. Edukacja w zakresie odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
 5. Cyfrowi tubylcy i cyfrowi imigranci.
 6. Krytyczne myślenie.
 7. Propozycje działań, zabaw, ćwiczeń.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!