Uczeń stresoodporny – kształtowanie odporności psychicznej poprzez redukcję stresu

ZAPRASZAMY NA KURS „Uczeń stresoodporny – kształtowanie odporności psychicznej poprzez redukcję stresu ”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Uczeń stresoodporny – kształtowanie odporności psychicznej poprzez redukcję stresu

w okresie 02.12.2022 r. do 02.02.2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 listopada 2022 r.

Program kursu
 1. Jak rozpoznać objawy stresu u dzieci.
 2. Konsekwencje chronicznego stresu.
 3. Pozytywne oblicze stresu.
 4. Jak budować u dzieci świadomość ich przekonań i emocji.
 5. Samoocena dziecka.
 6. Zapobieganie depresji u dzieci.
 7. Optymizmu można się nauczyć.
 8. Poczucie bezpieczeństwa, a poziom stresu.
 9. Normalizacja emocji i odczuwania stresu.
 10. Zabawy i ćwiczenia wyciszające.
 11. Zabawa w uważność.
 12. Jak redukować stres.
 13. Jak być życzliwym, wdzięcznym, akceptującym, nie krytykującym.
 14. Dlaczego warto prosić o pomoc.
 15. Odporność psychiczna u dzieci.
 16. Inteligencja emocjonalna – jak ją rozwijać.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!